O podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno 22. februarja 2005.

Glavne dejavnosti podjetja so:
  • svetovanje o računalniških napravah in programih,
  • računalniške storitve,
  • prodaja računalnikov in računalniške opreme,
  • računalniško izobraževanje.
 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo podjetja je vsakemu posamezniku pri njegovemu delu omogočiti čim boljše izkoriščanje osebnega potenciala in potenciala informacijskih orodij ter znanj, ki jih uporablja pri svojem delu. S čim boljšim izkoriščanjem potencialov želimo doseči napredovanje posameznika na področjih učinkovitosti, konkurenčnosti, zadovoljstva in osebnega razvoja.

Sledimo trendom na področju informacijske tehnologije, izobraževanja in menedžmenta. Našim zaposlenim nenehno nudimo različna izobraževanja na podoročjih, s katerimi se ukvarjajo. Skrbimo za stalno rast podjetja ter za pestrost in širino storitev podjetja.

Reference

Podjetje uspešno sodeluje v projektih, ki potekajo v podjetju Lek d.d.

Sodelujemo tudi z mnogimi drugimi podjetji s področja informacijske tehnologije, trženja in menedžmenta.