Računalniško izobraževanje

Danes predstavljajo neprecenljivi kapital podjetij njihovi zaposleni. In ne kakršni koli zaposleni, ampak izobraženi, visoko usposobljeni in motivirani kadri.

Današnji poslovni svet zahteva hiter odziv, kakovostno storitev in nenehno rast, katero podjetju zagotavljajo zaposleni, ki morajo biti računalniško usposobljeni, saj si mnogo delovnih mest ne predstavljamo več brez uporabe računalnika.

 

Področja izobraževanja

Izobraževanja potekajo na sledečih področjih:
  • MS Word (osnovni in nadaljevalni),
  • MS Excel (osnovni in nadaljevalni),
  • MS PowerPoint,
  • osnove osebnega računalnika in operacijskega sistema MS Windows,
  • uporaba interneta in MS Outlook,
  • uporaba interneta in Lotus Notes.

Specialna izobraževanja

Poleg izvedb skupinskih izobraževanj smo specializirani za izvedbo prilagojenih izobraževanj in inštrukcij za manjše skupine ali posameznike, ki lahko potekajo v vašem podjetju ali na vašem domu. Prilagojena izobraževanja in inštrukcije potekajo tako, da se z vami srečamo, kjer nam predstavite področja dela, na katerih bi želeli pridobiti znanje:
  • izbrana poglavja iz uporabe MS Office (npr. spajanje dokumentov v MS Word, izdelava grafov, vrtilnih tabel v MS Excel, priprava zahtevnejših predstavitev v MS PowerPoint, ipd.),
  • pomoč pri optimizaciji zadolžitev in porabe časa pri delu z računalnikom in programsko opremo.